Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Απιόπερδον το αχλαδόμορφο / Apioperdon pyriforme

Βασιδιομύκητες, Agaricales, Lycoperdaceae
Επιστημ. όνομα: Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini
Ελληνικό όνομα: Απιόπερδον το αχλαδόμορφο
Ξυλοσηπτικός, σε δάση Πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto)

 

Ενκοέλια η πιτυρώδης / Encoelia furfuracea

Βασιδιομύκητες, Helotiales, Cenangiaceae
Επιστημ. όνομα: Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst.
Ελληνικό όνομα: Ενκοέλια η πιτυρώδης
Ξυλοσηπτικός, σε δάση καστανιάς (Castanea sativa)

 

Πηνιοφόρος η σταχτιά / Peniophora cinerea

Βασιδιομύκητες, Russulales, Peniophoraceae
Επιστημ. όνομα: Peniophora cinerea (Pers.) Cooke
Ελληνικό όνομα: Πηνιοφόρος η σταχτιά 
Ξυλοσηπτικός, σε δάση Πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto)

 

Ρουσσούλα η στικτή / Russula maculate

Βασιδιομύκητες, Russulales, Russulaceae
Επιστημ. όνομα: Russula maculate Quél.
Ελληνικό όνομα: Ρουσσούλα η στικτή
Μυκορριζικός, σε δάση καστανιάς (Castanea sativa)

 

Μποβίστα η μαυρίζουσα / Bovista nigrescens

Βασιδιομύκητες, Agaricales, Lycoperdaceae
Επιστημ. όνομα: Bovista nigrescens Pers.
Ελληνικό όνομα: Μποβίστα η μαυρίζουσα
Σαπροτροφικός, σε δάση Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis)

 

Λυκόπερδο το ξανθόδερμο / Lycoperdon dermoxanthum

Βασιδιομύκητες, Agaricales, Lycoperdaceae
Επιστημ. όνομα: Lycoperdon dermoxanthum Vittad. 
Ελληνικό όνομα: Λυκόπερδο το ξανθόδερμο
Συνώνυμο: Bovista dermoxantha
Σαπροτροφικός, σε λιβάδια και χορτοβριθείς θέσεις

 

Φλοκουλάρια η κιτρινοπρασινωπή / Floccularia luteovirens

Βασιδιομύκητες, Agaricales, Insertae sedis
Επιστημ. όνομα: Floccularia luteovirens (Alb. & Schwein.) Pouzar
Ελληνικό όνομα: Φλοκουλάρια η κιτρινοπρασινωπή
Μυκορριζικός, σε δάση Πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto)
 

Κυανόσπορος ο καίσιος / Cyanosporus caesius

Βασιδιομύκητες, Polyporales, Polyporaceae
Επιστημ. όνομα: Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty
Ελληνικό όνομα: Κυανόσπορος ο καίσιος
Ξυλοτροφικός, σε δάσος οξιάς (Fagus sylvatica)

Παναίολος ο πεταλοειδής / Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus

Βασιδιομύκητες, Agaricales, Galeropsidaceae
Επιστημ. όνομα: Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus (Bull.) Quel.
Ελληνικό όνομα: Παναίολος ο πεταλοειδής ποικ. πεταλοειδής
Σαπροτροφικός, σε θαμνολίβαδα

 

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

Σουϊλλέλλος ο Κουελέτειος (του Quellet) / Suillellus queletii

Βασιδιομύκητες, Boletales, Boletaceae
Επιστημ. όνομα: Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi
Ελληνικό όνομα: Σουϊλλέλλος ο Κουελέτειος (του Quellet)
Μυκορριζικός, σε δάσος δρυός (Quercus dalechampii)