Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Υδνέλλο ή Υδνίσκο το συμφυές / Hydnellum concrescens

Βασιδιομύκητες, Thelephorales, Bankeraceae
Επιστημ. όνομα: Hydnellum concrescens (Pers.) Banker
Ελληνικό όνομα: Υδνέλλο ή Υδνίσκο το συμφυές
Σαπροτροφικός, σε δάσος πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto)

 

Ρουσσούλα η χρυσοκίτρινη / Russula risigallina

Βασιδιομύκητες, Russulales, Russulaceae
Επιστημ. όνομα: Russula risigallina (Batsch) Sacc. 
Ελληνικό όνομα: Ρουσσούλα η χρυσοκίτρινη
Μυκορριζικός, σε δάσος οξιάς (Fagus sylvatica)

 

Γαιάστρο το τριπλό / Geastrum triplex

Βασιδιομύκητες, Geastrales, Geastraceae
Επιστημ. όνομα: Geastrum triplex Jungh.
Ελληνικό όνομα: Γαιάστρο το τριπλό
Σαπροτροφικός, σε μικτό δάσος χνουδωτής δρυός (Quercus pubescens) και αειφύλλων πλατυφύλλων

 

Εντόλωμα το κολπωτό / Entoloma sinuatum

Βασιδιομύκητες, Agaricales, Entolomataceae
Επιστημ. όνομα: Entoloma sinuatum (Bull. Rx Pers.) P. Kumm.
Ελληνικό όνομα: Εντόλωμα το κολπωτό
Μυκορριζικός, σε δάσος φουντουκιάς (Corylus avellana)

 

Ρουσσούλα η αιματόχρωμη / Russula sanguinea

Βασιδιομύκητες, Russulales, Russulaceae
Επιστημ. όνομα: Russula sanguinea (Schummach.) Rauschert
Ελληνικό όνομα: Ρουσσούλα η αιματόχρωμη
Μυκορριζικός, σε δάσος χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis)

 

Εντόλωμα το ροδοπόλιο / Entoloma rhodopolium

Βασιδιομύκητες, Agaricales, Entolomataceae
Επιστημ. όνομα: Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm.
Ελληνικό όνομα: Εντόλωμα το ροδοπόλιο
Μυκορριζικός, σε δάσος πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto)

 

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Κορτινάριος ο Βουλλιάρδειος / Cortinarius bulliardi

Βασιδιομύκητες, Agaricales, Cortinariaceae
Επιστημ. όνομα: Cortinarius bulliardi (Pers.) Fr.
Ελληνικό όνομα: Κορτινάριος ο Βουλλιάρδειος
Μυκορριζικός, σε δάσος καστανιάς (Castanea sativa)

 

Ερυθροβωλίτης ο σατανάς / Rubroboletus satanas

Βασιδιομύκητες, Boletales, Boletaceae
Επιστημ. όνομα: Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang
Ελληνικό όνομα: Βωλίτης ο σατανάς
Μυκορριζικός, σε δάσος καστανιάς (Castanea sativa)

 

Ερυθροβωλίτης ο ροδόξανθος / Rubroboletus rhodoxanthus

Βασιδιομύκητες, Boletales, Boletaceae
Επιστημ. όνομα: Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang
Ελληνικό όνομα: Ερυθροβωλίτης ο ροδόξανθος
Μυκορριζικός, σε δάσος οξυάς (Fagus sylvatica)

 

Imperator (Αυτοκράτωρ) ο κιτρινοχαλκόχρωμος / Imperator luteocupreus

Βασιδιομύκητες, Boletales, Boletaceae
Επιστημ. όνομα: Imperator luteocupreus (Bertea & Estades) Assyov, Bellanger et al.
Ελληνικό όνομα: Imperator (Αυτοκράτωρ) ο κιτρινοχαλκόχρωμος
Μυκορριζικός, σε δάσος χνουδωτής δρυός (Quercus pubescens)